Γίνε Εθελοντής

Σας καλώ μαζί να διαμορφώσουμε το μέλλον του τόπου μας.  Είναι σημαντικό ο πολίτης να συμμετέχει ενεργά σε όσα τον αφορούν.  Εμείς θέλουμε  να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις εμπειρίες σας, προκειμένου να είναι ουσιαστική και πρακτική η συμβολή σας στην προεκλογική εκστρατεία.  Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλώ, όπως συμπληρώσετε την πιο κάτω δήλωση ενδιαφέροντος.

Νίκος Αναστασιάδης


υποχρεωτικά πεδία*


Στα πλαίσια της ενεργούς συμμετοχής σας , θέλοντας να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις εμπειρίες σας, προκειμένου να είναι ουσιαστική η συμβολή σας στην προεκλογική εκστρατεία, παρακαλώ, όπως συμπληρώσετε τη δήλωση ενδιαφέροντος.


1. Στελέχωση σε δραστηριότητες/εκδηλώσεις
2. Κινητοποίηση πολιτών
3. Οργάνωση
4. Αξιοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων
5. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
6. Άλλο
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 22778000 ή μέσω e-mail: [email protected]