Αρχική | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | Περίγραμμα προγραμματικών προτάσεων Δημοκρατικού Συναγερμού

Περίγραμμα προγραμματικών προτάσεων Δημοκρατικού Συναγερμού

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Είναι κοινά παραδεκτό πως με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας διαπιστώνεται πως το μοντέλο διακυβέρνησης του 1960 δεν είναι πλέον ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός ευρωπαϊκού κράτους ούτε βέβαια στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας.

Οι παθογένειες που διαχρονικά έχουν σωρευθεί όχι μόνο συμβάλουν στη στασιμότητα αλλά προάγουν και πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα, όπως τη γραφειοκρατία, την αδιαφάνεια που οδηγούν στην καταστρατήγηση των κανόνων χρηστής διοίκησης, τη διαπλοκή και τη διαφθορά, ενώ ταυτόχρονα η αναξιοκρατία και ο νεποτισμός αποτελούν συστατικά στοιχεία του συστήματος.

Την ίδια ώρα οι θεσμοί του κράτους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν κυριολεκτικά καταρρακωθεί με συνέπεια την απαξίωση της πολιτικής και την αυξανόμενη τάση αποστασιοποίησης των πολιτών από τα πολιτικά δρώμενα.

Προκειμένου να αναστραφεί το κλίμα αλλά και να υπάρξει προοπτική και ελπίδα απαιτείται πρώτιστα θάρρος, τόλμη και αποφασιστικότητα όχι μόνο στην αναγνώριση των προβλημάτων αλλά ιδιαίτερα στη ριζοσπαστική αντιμετώπιση των αιτίων που τα προκαλούν.

Η πιο πάνω διαπίστωση, θα παραμείνει σαν διακήρυξη, κενή περιεχομένου, αν δεν  συνοδεύεται και από τη βούληση των πολιτικών δυνάμεων να συνεργήσουν ώστε μέσα από το διάλογο να επιτύχουν συγκλίσεις και το πιο σημαντικό να πάρουν τις αποφάσεις που θα χαράξουν την Νέα Εποχή.

Η πορεία προς τις επερχόμενες Προεδρικές εκλογές προσφέρεται για τη δημοκρατική και εκσυγχρονιστική επανάσταση που απαιτείται.

Ένα εγχείρημα που για να το πετύχουμε χρειάζεται να υπερβούμε προκαταλήψεις, να εγκαταλείψουμε τις πολιτικές συμπεριφορές του παρελθόντος (συμμαχίες μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου προεδρικών εκλογών στη βάση διαμοιρασμού αξιωμάτων), να καθιερώσουμε μια νέα πρακτική που θα ενώνει όσες των πολιτικών δυνάμεων είναι αποφασισμένες, μακριά από πολιτικό κόστος,  να συνδιαμορφώσουν ένα αξιόπιστο και τολμηρό κυβερνητικό πρόγραμμα που θα επιτρέπει υγιείς συνεργασίες στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων και όχι πολιτικών συναλλαγών.

Βασικό προαπαιτούμενο η διαβουλευτική δημοκρατία και ο αλληλοσεβασμός.

Οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση των κύριων προβλημάτων που ο τόπος αντιμετωπίζει ανεξαρτήτως των αιτίων που τα προκάλεσαν κατατίθενται  ως συμβολή στον πολιτικό διάλογο μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων χωρίς αυτές να αποτελούν ένα οριστικό ή εξαντλητικό περίγραμμα.

1.   Κυπριακό – ολοκληρωμένη στρατηγική 

Είναι κοινά αποδεκτό πως οι ώμοι κανενός, είτε Προέδρου της Δημοκρατίας είτε πολιτικού αρχηγού και μόνον δεν είναι δυνατό να σηκώσουν το βάρος και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τη διαχείριση του εθνικού μας προβλήματος. Για τούτο και απαιτείται συλλογικότητα η οποία θα επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης του εθνικού μας προβλήματος. Προς τούτο εισηγούμαστε:

Σύσταση του Συμβουλίου Αρχηγών

 

Το Συμβούλιο Αρχηγών θα ευρίσκεται σε διαρκή σύνοδο και θα ενημερώνεται ανελλιπώς τόσο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και από το συνομιλητή για την πρόοδο του εν εξελίξει διαλόγου. Καθιερώνεται η προδιαβούλευση ώστε οποιαδήποτε πρόταση θα κατατίθεται να είναι προϊόν του διαλόγου μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, του συνομιλητή και των Αρχηγών των κομμάτων.

 

Εθνικό Συμβούλιο εν ολομελεία

 

Θα συνέρχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή εκτάκτως εάν τούτο κρίνεται αναγκαίο είτε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είτε από το Συμβούλιο Αρχηγών.

 

Ιδρύονται υποεπιτροπές του Εθνικού Συμβουλίου οι οποίες με την συμβολή και εμπειρογνωμόνων που πλαισιώνουν τον συνομιλητή ή μελών της διαπραγματευτικής ομάδας θα ετοιμάσουν εισηγήσεις προς το Εθνικό Συμβούλιο για το κάθε ένα από τα υπό διαπραγμάτευση κεφάλαια.

 

Συνομιλητής

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παύει να είναι ο κατά αποκλειστικότητα συνομιλητής της Ελληνοκυπριακής πλευράς. Αντί τούτου και σε συνεννόηση με το Συμβούλιο Αρχηγών, ο Πρόεδρος θα διορίσει προσωπικότητα εγνωσμένου νομικού κύρους ο οποίος θα πλαισιούται από ισχυρή διαπραγματευτική ομάδα στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται εμπειρογνώμονες ανάλογα με το υπό διαπραγμάτευση κεφάλαιο. Ο συνομιλητής θα είναι υπόλογος στον Πρόεδρο και στο Συμβούλιο Αρχηγών ή στο Εθνικό Συμβούλιο.

 

Σύσταση ομάδων εργασίας κατά κεφάλαιο διαπραγμάτευσης

 

Οι ομάδες θα προεδρεύονται από ένα μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας και σε αυτές θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες καθ΄ύλην γνώστες του αντικειμένου. Ο Πρόεδρος εκάστης ομάδας θα ενημερώνει και θα διαβουλεύεται με την αντίστοιχη υποεπιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου.

 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αρχηγός της ελληνοκυπριακής κοινότητας θα συναντάται όταν τούτο κρίνεται επιβεβλημένο με τον Αρχηγό της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας. Πριν μιας ανάλογης συνάντησης θα λαμβάνεται υπόψη η εισήγηση του συνομιλητή και η γνώμη του Συμβουλίου Αρχηγών.

 

Συνολικό πλαίσιο προτάσεων για λύση

 

Προς διασφάλιση της από κοινού διαχείρισης επιβάλλεται συλλογικά η επεξεργασία και καταρτισμός ενός συνολικού πλαισίου προτάσεων για λύση λειτουργική και βιώσιμη που να επανενώνει την Κύπρο και να την απαλλάξει από την Τουρκική κατοχή και τον εποικισμό. Ένα ανάλογο πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται:

 

        I.            Στις ομόφωνες αποφάσεις τις 18ης Σεπτεμβρίου 2009

      II.            Τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

    III.            Τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου όπως διαμορφώθηκε μετά την ανεύρεση υδρογονανθράκων

    IV.            Την συμφωνία της 8ης Ιουλίου 2006

      V.            Τις όποιες αποφάσεις Ευρωπαϊκών δικαστηρίων (ΕΔΑΔ, ΔΕΚ)

Η ετοιμασία ενός ανάλογου πλαισίου θα άρει οριστικά τις όποιες ανησυχίες πως είτε κάποιοι θα επαναφέρουν σχέδια ή προτάσεις που απορρίφθηκαν από  το λαό είτε πως κάποιοι άλλοι δεν επιθυμούν λύση.

Ταυτόχρονα ένα ανάλογο πλαίσιο θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελληνοκυπριακή πλευρά να προβάλει με πειστικότητα την επιθυμία της για λύση ενώ την ίδια ώρα μέσα από τις προτάσεις θα ανακαλούνται και ανεπιθύμητες δεσμεύσεις του παρελθόντος.

Όροι συμμετοχής σε ένα νέο κύκλο συνομιλιών

Η πρόταση δεν αποσκοπεί στην σύγκληση της όποιας διεθνούς ή πολυμερούς διάσκεψης αλλά στον καθορισμό των όρων διεξαγωγής ενός νέου κύκλου συνομιλιών μετά τις Προεδρικές Εκλογές. Προκειμένου να υλοποιηθεί θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(α)       Η όλη διαδικασία θα παραμείνει υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και θα διεξάγεται με βάση τις αποφάσεις και εντολές του Συμβουλίου Ασφαλείας.

(β)       Δεν θα τεθούν τα όποια χρονοδιαγράμματα.

(γ)        Δεν θα γίνει αποδεκτή η άσκηση της όποιας μορφής επιδιαιτησίας.

(δ)        Η εμπλοκή της Ε.Ε. θα είναι ουσιαστική με τον εκπρόσωπο της Ένωσης να θεωρείται ενεργό μέλος του διαλόγου.

(ε)        Η εκπροσώπηση  της Ε.Ε. θα είναι υψηλού επιπέδου από προσωπικότητα ευρωπαϊκού κύρους, η οποία θα διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όχι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(στ)      Προ της έναρξης του νέου διευρυμένου κύκλου συνομιλιών θα πρέπει να συμφωνηθεί με σαφήνεια η βάση των διαπραγματεύσεων και πώς το νέο καθεστώς που θα προκύψει θα διασφαλίζει πλήρως τη μια και μόνη διεθνή προσωπικότητα, τη μια και μόνη κυριαρχία και την μια και μόνη ιθαγένεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσθετα να διευκρινίζεται πως η πολιτική ισότητα δεν συνεπάγεται αριθμητική ισότητα ή ισότητα κατανομής πόρων, αλλά ισότητα όπως ακριβώς προβλέπεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

(ζ)        Οι διαπραγματεύσεις θα στοχεύουν στην εξεύρεση λύσης που θα οδηγεί τελικά σε ένα ισότιμο, σύγχρονο, βιώσιμο και λειτουργικό ευρωπαϊκό κράτος.

(η)       Η λύση θα πρέπει να είναι προϊόν του διαλόγου και όχι αποτέλεσμα  έξωθεν επιβολής και η αποδοχή της θα πρέπει να επισφραγίζεται από το λαό δια δημοψηφισμάτων.

Με βάση πάντα τις πιο πάνω προϋποθέσεις στο νέο κύκλο συνομιλιών να επιδιωχθεί η συμμετοχή των πιο κάτω:

(α)       Ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. αυτοπροσώπως ή δια εκπροσώπου του.

(β)       Η Ε.Ε. δια εκπροσώπου όπως αναφέρεται πιο πάνω.

(γ)        Η Τουρκία ως η κατοχική δύναμη, φέρουσα αποκλειστικά το βάρος και την ευθύνη για την εξεύρεση της επιδιωκόμενης λύσης.

(δ)        Η Ελλάδα ως μια των εγγυητριών χωρών αλλά και προστάτιδα των Ελληνοκυπριακών συμφερόντων.

(ε)        Ένας εκπρόσωπος (συνομιλητής) από τη κάθε μια κοινότητα.

Σημείωση:  Η συμμετοχή της Αγγλίας δικαιολογείται μόνον κατά το τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης όταν αντικείμενο του διαλόγου θα είναι οι Συνθήκες Εγκαθίδρυσης, Συμμαχίας και Εγγυήσεων και τούτο γιατί είναι ένα των Συμβαλλομένων Μερών των εν λόγω Διεθνών Συμβάσεων.

Επαναπροσδιορισμός της εξωτερικής μας πολιτικής

Προτείνουμε την χάραξη μιας αξιόπιστης και ολοκληρωμένης στρατηγικής που να λαμβάνει υπόψη το διεθνές περιβάλλον, να αξιοποιεί καλύτερα  τη συμμετοχή της Κύπρου στην Ε.Ε και να εκμεταλλεύεται το νέο γεωστρατηγικό της ρόλο. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε μεταξύ άλλων:

·         Την αξιόπιστη, ισότιμη και συνεπή συμμετοχή μας σε όλους τους πυλώνες, πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας της Ε.Ε. Επιδίωξη συμμετοχής στην ζώνη του Σέγκεν.

 

·         Την υποβολή αίτησης για  ένταξη της Κύπρου στον Συνεταιρισμό για την Ειρήνη.

 

·         Οικοδόμηση σχέσεων με το ΝΑΤΟ,  μη αποκλειουμένης της ένταξης μας σε αυτό,  εφόσον συναινεί η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων.

 

·         Την επιδίωξη συμμαχιών με χώρες που ασκούν επιρροή στην Τουρκία

 

·         Την εμβάθυνση σχέσεων με γειτονικές χώρες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε σημαντικά κέντρα αποφάσεων όπως είναι πρώτιστα το Ισραήλ.

 

·         Την αξιοποίηση του γεωστρατηγικού ρόλου που αποκτά η Κύπρος ως ευρωπαϊκό ενεργειακό κέντρο και όχι μόνον.

Οι κινήσεις αυτές θα επιτρέψουν την οικοδόμηση συμμαχιών και τη διασύνδεση των συμφερόντων ισχυρών κρατών με την εξυπηρέτηση των δικών μας εθνικών συμφερόντων. Ο επαναπροσδιορισμός της εξωτερικής μας πολιτικής δεν θα παραγνωρίζει τις μέχρι σήμερα άριστες σχέσεις με σημαντικά κράτη όπως τη Ρωσία και δεν θα διαταράσσει τις σχέσεις με άλλες παραδοσιακά φιλικές χώρες.

Θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ η ουσιαστική αξιοποίηση  της κοινοβουλευτικής διπλωματίας αλλά και των σχέσεων που διατηρούν τα κόμματα του τόπου με πολιτικές ομάδες στην Ευρώπη και όχι μόνον. Ευρύτερη επιδίωξη της νέας στρατηγικής να τεθεί η Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της.

2.   Νέο μοντέλο, ανασυγκρότηση κράτους / θεσμικές αλλαγές

Όπως έχει εισαγωγικά λεχθεί  κοινή διαπίστωση όλων είναι πως το μοντέλο διακυβέρνησης του 1960 δεν είναι πλέον ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός ευρωπαϊκού κράτους ούτε βέβαια στις ανάγκες μιας Ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Η Κύπρος κατά την άποψη μας έχει ανάγκη από ένα κράτος που θα είναι νοικοκυρεμένο και όχι σπάταλο, παραγωγικό μακριά από γραφειοκρατικά βαρίδια, διαφάνειας με αποτελεσματικές και αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, επιτελικό και εποπτικό που διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα, κοινωνικά ευαίσθητο που επικεντρώνει το ρόλο του σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων, ένα σύγχρονο και λειτουργικό σε δομές κράτος που να υπηρετεί την ανάπτυξη και όχι την στασιμότητα.

Την ίδια ώρα διαπιστώνεται πως σαν αποτέλεσμα της διαχρονικής παθογένειας του συστήματος, της ατολμίας να ληφθούν τα επιβαλλόμενα θεσμικά μέτρα, προκαλείται μια διογκούμενη απαρέσκεια των πολιτών η οποία μεταφράζεται σε απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών. 

Προς αντιμετώπιση των διαπιστουμένων θεσμικών και λειτουργικών προβλημάτων που το σημερινό κράτος αντιμετωπίζει εισηγούμαστε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

       I.            Αποτελεσματική διακυβέρνηση

Δημιουργία υφυπουργείων

Η μέχρι σήμερα εμπειρία καταδεικνύει πως ο περιορισμένος αριθμός υπουργείων που επιφορτίζονται με σωρεία αλληλεπικαλυπτομένων αρμοδιοτήτων οδηγεί σε αδυναμία του πολιτικού προϊσταμένου να παρακολουθεί και να υλοποιεί κυβερνητικές αποφάσεις με αποτέλεσμα η ευθύνη για τις πλείστες των αποφάσεων να εναποτίθεται στους ώμους των  δημοσίων υπαλλήλων, γεγονός που επιτείνει την βραδύτητα στη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων. Με σκοπό την ενίσχυση του πολιτικού δυναμικού της κυβέρνησης εισηγούμαστε την επιπλέον δημιουργία πέντε έως έξι υφυπουργείων παρά τω πρόεδρω με πολιτικές αρμοδιότητες που αφορούν είτε την πιο αποτελεσματική εκπροσώπηση στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς είτε σε συγκεκριμένους ζωτικούς τομείς διακυβέρνησης.

Συνένωση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας

Προτείνουμε την ενοποίηση αρμοδιοτήτων και τη συγχώνευση διάσπαρτων σήμερα δημοσίων υπηρεσιών, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική, και με  λιγότερο λειτουργικό κόστος  διοίκηση.

 

Εναλλαξιμότητα δημοσίων υπαλλήλων

Άμεση διεύρυνση του θεσμού της εναλλαξιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων που θα συμβάλει σημαντικά στη συνένωση των τμημάτων και υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας και θα διασφαλίσει τη δυνατότητα στελέχωσης της σύμφωνα με τις πραγματικές και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της.  Η πρόταση αυτή θα δώσει επίσης στους δημόσιους υπαλλήλους τη δυνατότητα έκφρασης προτίμησης αναφορικά με τα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας που αυτοί επιθυμούν να εργαστούν, συντείνοντας έτσι και στην αύξηση της παραγωγικότητας στο δημόσιο τομέα.

 
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και νέων τεχνολογιών στο σύνολο της δημόσιας υπηρεσίας με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασίών.

 

     II.            Χρηστή Διοίκηση και διαφάνεια

Είναι κοινά παραδεκτό πως η παραβίαση των κανόνων χρηστής διοίκησης και διαφάνειας οδηγούν στην διασπάθιση του δημόσιου χρήματος αλλά και στη διαπλοκή και τη διαφθορά. Προς αντιμετώπιση του φαινομένου εισηγούμαστε:

Επιτροπές Ελέγχου

Προτείνουμε τη σύσταση Επιτροπών Ελέγχου σε κάθε υπουργείο για τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και την υλοποίηση των εισηγήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Ποινικές και αστικές ευθύνες

Θεσμοθέτηση αυστηρότερων ποινικών και αστικών ευθυνών των δημοσίων υπαλλήλων που σαν αποτέλεσμα παραβίασης των κανόνων χρηστής διοίκησης και διαφάνειας είτε ζημιώνουν το δημόσιο είτε εμπλέκονται σε πράξεις διαφθοράς.

Πόθεν  Έσχες

Θεσμοθετημένη υποχρέωση πολιτειακών αξιωματούχων του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, δημοσίων υπαλλήλων προϊσταμένων τομέων διοίκησης, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και διευθύνσεων Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων, όπως σε ετήσια βάση δημοσιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Δημοσιοποίηση αιτιολόγησης προσφορών

Δημοσιοποίηση της πλήρους αιτιολογημένης απόφασης για κατακύρωση προσφορών στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα.

 

 

Ηλεκτρονική δημοσιοποίηση αποφάσεων:

Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, των ανεξάρτητων υπηρεσιών του κράτους, των ανώτατων κρατικών αξιωματούχων, των Ημικρατικών Οργανισμών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να δημοσιοποιούνται ηλεκτρονικά,  με εξαίρεση τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που άπτονται θεμάτων εθνικής ασφάλειας.

Εφαρμογή κανόνων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων χρηστής διοίκησης και διαφάνειας με βάση το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

  III.            Αναξιοκρατία

Μια από τις σημαντικότερες παθογένειες του συστήματος είναι η παραβίαση των κανόνων αξιοκρατίας και ο νεποτισμός που καταρρακώνουν την αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη και ιδιαίτερα των νέων αλλά και οδηγούν στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Προς ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος εισηγούμαστε:

Τρόπος διορισμού μελών υπηρεσιών σε νευραλγικές Επιτροπές

Οι διορισμοί μελών σε νευραλγικές Επιτροπές του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως των  μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ημικρατικών οργανισμών ή και των όποιων άλλων αποτελούν προνόμιο διορισμού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το Υπουργικό Συμβούλιο, γίνονται βάσει κριτηρίων που αφορούν τα σχετικά με τη θέση προσόντα και πείρα, και κατόπιν διαβούλευσης με τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Επιτροπή προσλήψεων και προαγωγών στους ημικρατικούς οργανισμούς

Θεσμοθετείται Επιτροπή προσλήψεων και προαγωγών σε όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς δυνάμει των όσων ισχύουν για τις Επιτροπές Δημόσιας ή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

 
Νέο σύστημα αξιολόγησης στη δημόσια υπηρεσία.

Εισαγωγή νέου και αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης  των υπαλλήλων του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν θα παραγνωρίζει την απόδοση και παραγωγικότητα τους.

Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων

Υποχρεωτική εφαρμογή αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου που άπτονται της ουσίας της προσφυγής.

Δικαίωμα γνωστοποίησης αιτιολογημένης απόφασης σε ενδιαφερόμενους

Την υποχρέωση γνωστοποίησης από τις ανεξάρτητες επιτροπές διορισμού προαγωγής και μεταθέσεων (ΕΔΥ, ΕΕΥ, ΕΗΟ), σε κάθε ενδιαφερόμενο της πλήρως αιτιολογημένης αποφάσεως σε όσες περιπτώσεις ο υπάλληλος θεωρεί ότι έχει αδικηθεί. Αυτή την υποχρέωση έχουν και οι άλλες διορίζουσες αρχές της δημοκρατίας.

 

  IV.            Θεσμικές Αλλαγές

Δικαιοσύνη

Βασικός κανόνας αποκατάστασης του περί δικαίου αισθήματος είναι η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης. Κατά παράβαση του συντάγματος και με επίκληση του δικαίου της ανάγκης ενοποιήθηκαν το Συνταγματικό και Ανώτατο Δικαστήριο με αποτέλεσμα η Κυπριακή Δημοκρατία να έχει καταδικαστεί κατ’ επανάληψη για τη βραδύτητα στην απονομή δικαιοσύνης. Προς αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος εισηγούμαστε:

 1.  Την εφαρμογή του Συντάγματος με δημιουργία Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαστηρίου με πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια δικαιοδοσία.
 2. Την επαναλειτουργία του Ανωτάτου Δικαστηρίου με αρμοδιότητα εφετείου για πολιτικές και ποινικές υποθέσεις.
 3. Την ενίσχυση όσων των τμημάτων της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας έχουν ανάγκη προς διεκπεραίωση το ταχύτερο, πολιτικών και ποινικών υποθέσεων.
 4. Την δημιουργία δικαστηρίου διεθνών εμπορικών διαφορών.
Ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμών του κράτους

Προκειμένου να επιτευχθεί ένας ανάλογος στόχος απαιτείται:

 1. Ο εκσυγχρονισμός των νόμων για ποινικούς ανακριτές και ερευνητικές επιτροπές των οποίων τα ομόφωνα ευρήματα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για τον υπό διερεύνηση αξιωματούχο του κράτους.
 2. Η θεσμοθέτηση των ευθυνών του Προέδρου, των Υπουργών και Πολιτειακών αξιωματούχων για αστικές και ποινικές ευθύνες που τυχόν φέρουν.
 3. Η συγκεκριμενοποίηση των αδικημάτων δια τα οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διωχθεί ποινικώς.
Θεσμοθέτηση ορίου Θητειών
Ένα άλλο στοιχείο που θα επιτρέψει την υγιή ανανέωση της πολιτικής ζωής είναι και ο περιορισμός των θητειών εκλεγμένων πολιτειακών αξιωματούχων.  Προς τούτο εισηγούμαστε:
 1. Θα αποτελεί κώλυμα για επανεκλογή για τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τους όποιους άλλους έχουν εκτελεστική εξουσία (δημάρχους) αν και εφόσον έχουν συμπληρώσει δύο συνεχείς θητείες.
 2. Το ίδιο κώλυμα θα ισχύει για τους βουλευτές και τους δημοτικούς συμβούλους εφόσον έχουν συμπληρώσει τρεις συνεχείς θητείες.
 3. Οι πιο πάνω ρυθμίσεις κατ’ αντιστοιχία αναφέρονται και στους κοινοτάρχες ή κοινοτικούς συμβούλους εφόσον ο αριθμός ψηφοφόρων της κοινότητας υπερβαίνει τους 300.
 
Ενίσχυση Ανεξάρτητων Θεσμών

Η αποτελεσματικότητα του επιτελικού και ρυθμιστικού ρόλου του κράτους εξαρτάται στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανεξάρτητων θεσμών και υπηρεσιών.  Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται η κατάλληλη στελέχωση και ενίσχυση ανεξάρτητων εποπτικών θεσμών, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Ελεγκτική Υπηρεσία, η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και η Υπηρεσία του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων.

 

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί τη βαθμίδα διακυβέρνησης η οποία βρίσκεται πλησιέστερα στον πολίτη. Οι πολίτες αναμένουν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα καθημερινά προβλήματα τους. Προς αυτή την κατεύθυνση εισηγούμαστε μια ριζική μεταρρύθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της διοικητικής και οικονομικής αυτονόμησης των δήμων αλλά και την πλήρη καθιέρωση των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων.

Συμμετοχική Δημοκρατία

Εμβάθυνση της δημοκρατίας με πρώτιστη αρχή την ανοχή της αντίθετης άποψης και εγκατάλειψη της δογματικής θέσης πως η όποια κριτική υποσκάπτει ή μειώνει το κύρος των θεσμών.  Για τούτο και επιβάλλεται η διασφάλιση του πλουραλισμού και της ελεύθερης έκφρασης.

Προς τούτο απαιτείται άμεσα ο εκσυγχρονισμός του περί δυσφημίσεως δημοσίων προσώπων νόμου κατά τρόπο που να συνάδει με τη σύγχρονη νομολογία και τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόλυτα δικαιολογημένη θέση των πολιτών στον τρόπο εκλογής δημοσίων προσώπων εισηγούμαστε επίσης:

 1. την καθιέρωση του συστήματος οριζόντιας ψηφοφορίας
 2. την αυτόματη εγγραφή των εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους
 3. την απάλειψη κάθε ποινής που να υποδηλοί υποχρεωτικότητα της συμμετοχής του πολίτη στη ψηφοφορία
 4. το δικαίωμα ως τρόπου επιλογής άσκησης των εκλογικών δικαιωμάτων την ηλεκτρονική ψηφοφορία.

 

3.   Οικονομία και νέο αναπτυξιακό μοντέλο

Το νέο κράτος που οραματιζόμαστε πρέπει να είναι η βάση και για ένα νέο οικονομικό και αναπτυξιακό μοντέλο που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και δεν θα παράγει ανεργία. Εμείς εισηγούμαστε ένα κράτος που θα διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα και θα είναι σύμμαχος του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη. Ένα νοικοκυρεμένο κράτος που θα μπορεί να χρηματοδοτεί τις βασικές του ανάγκες και να διασφαλίζει την παροχή ποιοτικών και αναγκαίων για την κοινωνική προστασία αγαθών και υπηρεσιών. Προς αυτή την κατεύθυνση εισηγούμαστε:

       I.            Νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική
Ισοσκελισμένοι Προϋπολογισμοί & μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο

Η Κύπρος σήμερα έχει ανάγκη ένα κράτος νοικοκυρεμένο που δεν θα ξοδεύει περισσότερα από όσα εισπράττει και που θα σέβεται το υστέρημα του φορολογούμενου πολίτη. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε τη νομοθετική θέσπιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και την κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργήσουμε τις δομές μιας βιώσιμης οικονομικής πολιτικής η οποία θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτούμε τις βασικές μας ανάγκες χωρίς να στηριζόμαστε στη κηδεμονία των αγορών και χωρίς να υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας με τον ανεξέλεγκτο δανεισμό.

Θεσμοθέτηση σχέσης προσλήψεων / αφυπηρετήσεων

Η θεσμοθέτηση της σχέσης αφυπηρετήσεων – προσλήψεων και ο επί τούτου κοινοβουλευτικός έλεγχος θα διασφαλίσει τη σταδιακή μείωση του μεγέθους της δημόσιας υπηρεσίας.  Θα διασφαλίσει επίσης ότι το μέγεθος της δεν θα καθορίζεται με βάσει τα πελατειακά κριτήρια των εκάστοτε κυβερνόντων αλλά με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του κράτους και του πολίτη.

 1. Νέο αναπτυξιακό μοντέλο

Επανεξέταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του κράτους

Εισηγούμαστε την συνολική επανεξέταση της μέχρι τώρα επιχειρηματικής δραστηριότητας του κράτους και την αναζήτηση των πιο αποδοτικών και κοινωνικά δίκαιων μεθόδων για την παραγωγή και τη διανομή των αγαθών και υπηρεσιών στους πολίτες.

 

Το κράτος θα πρέπει να διατηρήσει υπό τον έλεγχο του ημικρατικούς οργανισμούς που  παρέχουν ζωτικές για την κοινωνία υπηρεσίες ενώ για ορισμένους άλλους ημικρατικούς οργανισμούς επιβάλλεται η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή ή η αποκρατικοποίηση. Οι ημικρατικοί οργανισμοί που έχουν κλείσει τον κύκλο τους θα πρέπει να καταργηθούν, πάντα με την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό θα προσφέρει καλύτερη υπηρεσία στην κοινωνία παρά η εκ των υστέρων προσπάθεια μετοχοποίησης οργανισμών που έχουν ήδη χρεοκοπήσει. Η επανεξέταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του κράτους πρέπει να γίνει με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και όχι ιδεολογικούς δογματισμούς.

 

 

Κανονιστικό πλαίσιο για τους ημικρατικούς οργανισμούς

Οι Ημικρατικοί Οργανισμοί θα πρέπει να υπαχθούν σε ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που θα στηρίζεται στη διαφάνεια, την παραγωγικότητα και σε σύγχρονες μεθόδους εταιρικής διακυβέρνησης. Με  ευθύνη έναντι στην επιχείρηση και στην υπηρεσία του πολίτη και όχι την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών συμφερόντων.

Εκμετάλλευση κρατικής περιουσίας

Προτείνουμε τη δημιουργία Ενιαίας Αρχής Διαχείρισης της Κρατικής Περιουσίας με εντολή την αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας με διαφανείς και αξιόπιστες διαδικασίες εκμετάλλευσης. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθούν τα έσοδα του κράτους χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύνουμε με περιττά φορολογικά βάρη τους πολίτες.

Πράσινη ανάπτυξη

Η Πράσινη Ανάπτυξη μπορεί να αποτελέσει στρατηγική ανάπτυξης η οποία ανασυγκροτεί τη παραγωγική βάση της χώρας και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα στην προικισμένη από τον ήλιο Κύπρο, η μετάβαση σε ένα πρότυπο ανάπτυξης το οποίο θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι μόνο εφικτή αλλά και επιβαλλόμενη.

Συμπράξεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα

Για την πιο ταχεία, αποτελεσματική και οικονομικά συμφέρουσα για τους πολίτες αναπτυξιακή πολιτική απαιτείται η προώθηση Συμπράξεων Ιδιωτικού-Δημόσιου τομέα για υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

 

  III.            Άλλα μέτρα ανάπτυξης

Πέραν των διαρθρωτικών μέτρων και τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου,  ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης, επιβάλλεται η λήψη μέτρων που θα εστιάζουν στην άμεση ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ορισμένα από τα μέτρα που προτείνουμε είναι:

Μονοθυριδική πρόσβαση για επιχειρήσεις (one stop shop)

Στο νέο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον επιβάλλεται η αποτελεσματική και ταχεία εξυπηρέτηση τόσο των Κυπρίων όσο και των ξένων επενδυτών για να αναπτύξουν τις επενδύσεις τους σε ένα περιβάλλον χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.  Προτείνουμε τη σύσταση και ευρεία εφαρμογή του θεσμού της μονοθυριδικής πρόσβασης  για τις επιχειρήσεις με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη σύσταση εταιριών.

 
Φορολογικά κίνητρα για ανάπτυξη

Ορισμένα από τα μέτρα που προτείνουμε αφορούν την μη φορολόγηση κερδών όταν αυτά επανεπενδύονται, την κλιμακωτή μείωση του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών και την επίσπευση της φορολογικής απόσβεσης.

Πολεοδομικά κίνητρα για ανάπτυξη

Μεταξύ άλλων προτείνουμε την εισαγωγή πολεοδομικής έννοιας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα για μόνιμη εγκατάσταση μεγάλων εταιριών στην Κύπρο, κλιμακωτή αύξηση του συντελεστή δόμησης για μεγάλα έργα

Αδειοδότηση καζίνο

Η λειτουργία καζίνο δεν θα λύσει από μόνη της τα προβλήματα της οικονομίας μας αλλά θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και έσοδα στο κράτος.

 

4.   Πρόγραμμα διακυβέρνησης σε άλλους τομείς

Υγεία

Ο πρώτιστος ρόλος ενός σύγχρονου κράτους με κοινωνικό πρόσωπο πρέπει να είναι η διασφάλιση βασικών αναγκών κοινωνικής προστασίας όπως η ποιοτική ιατρική περίθαλψη. Η σωρεία των προβλημάτων που περιβάλλουν το ΓΕΣΥ δέκα (10) και πλέον χρόνια μετά τη νομοθετική του ρύθμιση καθιστούν την εφαρμογή του στο παρόν στάδιο εξαιρετικά αμφίβολη.

 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την έναρξη διαλόγου για την υιοθέτηση ενός συστήματος υγείας το οποίο θα διασφαλίζει την προσβασιμότητα σε υπηρεσίας υγείας υψηλής ποιότητας σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το εισόδημα τους. Προτείνουμε ένα σύστημα καθολικής κάλυψης μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλισης το οποίο θα δίνει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής γιατρού στους πολίτες και που θα θέτει οριστικό τέρμα στις  λίστες αναμονής.

 

 
Παιδεία

Προτείνουμε την έναρξη διαλόγου που θα οδηγήσει σε μια πραγματική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Υποστηρίζουμε μια ξεκάθαρα ελληνική αλλά με ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς δημόσια παιδεία. Μια ανταγωνιστική δημόσια παιδεία που πέραν της μετάδοσης της γνώσης θα έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανέλιξη των αυριανών πολιτών και την ανάδειξη και ενίσχυση των βασικών τους ικανοτήτων.

Ενέργεια

Επιβάλλεται η χάραξη με διαφανείς όρους και διαδικασίες μιας ενιαίας ενεργειακής στρατηγικής που θα περιλαμβάνει σχέδια εξόρυξης, εκμετάλλευσης και εμπορίας του φυσικού αερίου.  Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε τη δημιουργία κρατικής εταιρίας υδρογονανθράκων η οποία θα εμπλέκεται σε θέματα υποδομών αλλά και διαχείρισης της διάθεσης του φυσικού αερίου. Προτείνουμε επίσης την δημιουργία  Ταμείου Επενδύσεων Φυσικού Αερίου στα πρότυπα του Νορβηγικού μοντέλου.

Άμυνα

Προτείνουμε την αναβάθμιση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου ούτως ώστε η Εθνική Φρουρά να καταστεί μια τεχνολογικά και οργανωτικά σύγχρονη και ευέλικτη στρατιωτική δύναμη.  Προτείνουμε επίσης τη σταδιακή μείωση της θητείας σε 14 μήνες και την ισότιμη και ενεργό συμμετοχή της Κύπρου στους πυλώνες πολιτικής της Ε.Ε. που αφορούν και την αμυντική συνεργασία.

Όπως έχει εξ’ αρχής τονιστεί, η παράθεση των πιο πάνω προτάσεων δεν είναι εξαντλητική, ούτε βεβαίως αποτελούν τις πλήρεις και τελικές θέσεις του κυβερνητικού προγράμματος που εισηγούμαστε. Αποτελούν το περίγραμμα προτάσεων που θα αποτελέσουν τη βάση διαλόγου τόσο με τις πολιτικές δυνάμεις όσο και με τα οργανωμένα σύνολα και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter
 • Αποστολή άρθρου Αποστολή άρθρου
 • Εμφάνιση εκτύπωσης Εμφάνιση εκτύπωσης
 • Προβολη ως Plain Text Προβολη ως Plain Text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Λέξεις κλειδιά για το άρθρο:

Δεν υπάρχουν λέξεις κλειδιά για αυτό το άρθρο

Αξιολογήστε αυτο το άρθρο

3.70